Minun SDP:ni

Mitä on puolueen brändi?

Brändit ovat mielikuvia. Mielikuvat ovat mielleyhtymiä, joita ihmiset liittävät brändiin. SDP on siis mielikuva ihmisten mielissä. Niiden tulee olla  voimakkaita, myönteisiä ja ainutlaatuisia. Kaiken avain on laaja  tunnettuus ja tietoisuus puolueen brändistä.  Vaalikampanjan avulla sitä vahvistetaan ja laajennetaan. Brändi tunnistetaan erilaisten  elementtien avulla. Nämä elementit rakentavat brändi-identiteettiä, joiden avulla ihmiset tunnistavat brändin.  SDP:n brändielementit ovat:

Logo ja design: sdp_logojateksti_fi_2015-e1447332322285
Nimi: SDP
Slogan: Paremman huomisen puolesta
SDP:n mantra: Tulevaisuuden Suomea rakennetaan avoimesti ihmisten hyväksi yhteistyöllä.
Ihmiset: Tukevat toisiaan, unelmoivat ja uskovat parempaan huomiseen.

21214195664_cc2ee8d2f2_z

Puolueen brändin rakentaminen perustuu puolueen ohjelmaan, arvoihin ja tavoitteisiin. SDP:llä on pitkä perinne ja historia. Puolue syntyi 1899 Suomen Työväenpuolueena. Meillä on tarina Suomen rakentamisesta. Poliittiset tavoitteet elävät ajassa ja niihin vaikuttavat sekä vanhat ja uudet poliittiset toimijat. Meihin vaikuttaa ympäristö, johon myös me vaikutamme. Olemme dynaamisia ja alati muutoksessa. Vaikkakin osa SDP:n brändistä muuttuu, ja kehittyy, on siinä keskeisiä arvoja ja aatteita, jotka säilyvät. Brändi, SDP, ja sen kannattajat jakavat yhteisiä arvoja, unelmia ja ihanteita. Ihmisillä täytyy olla ihanteita ja tulevaisuudenuskoa. SDP antaa niitä. Se antaa meille voimaa. Brändiä on rakennettava tietoisesti ja tarinaa jatkettava. Olisi tunnistettava puolueen brändin keskeiset elementit. Sitä havainnollistaa brändipyramidi. Se on pääomaa, jolle puolue voi rakentaa kannatuksensa kasvun ja jolla se voi erottautua muista puolueista.

Kaikki rakentuu brändin keskeisiin piirteisiin, mitä puolueesta tiedetään ja mikä on sen imago. Tunnettuus ja tunnistaminen ovat keskeisiä brändille, muuten sitä ei ole. Mikä on SDP:n ydinlupaus ja miksi se on olemassa. Puolue asemoituu myös muihin puolueisiin sen keskeisillä piirteillä.

Puolueeseen liitetään niin toiminnallisia kuin mielikuvaominaisuuksia. Niillä voidaan myös erottaa puolueet toisistaan. Puolueen arviointi perustuu sen toimintaan. Kuinka hyvin se on pystynyt saamaan SDP:lle tärkeitä asioita esille, ja saamaan niiden äänen kuuluville, joiden puolesta se on luvannut taistella? Erityistä osaamista on ammattiyhdistystoiminnassa, työelämän-, terveydenhoito- ja sosiaali- ja koulutuskysymyksissä. Myös poliittinen osaaminen ja kokemus ovat huomattavasti parempia kuin muissa puolueissa. Nämä luovat kilpailuetua muihin puolueisiin nähden. Lisäksi erilaisia positiivisia tunteita voidaan liittää puolueeseen. Sellaiset määreet kuin avoimuus, inhimillisyys ja humaanius ovat SDP:ta parhaiten kuvaavia sanoja.

Ihminen äänestää yhtä puoluetta kerrallaan, mutta siitä voi tulla tapa. Hän sitoutuu puolueeseen, on sille uskollinen ja tuntee yhteenkuuluvuutta siihen. SDP:n brändipääoma on kasvanut.

screenshot-from-2016-11-15-16-46-55

 

 

rauni-2