Espoon kuntavaalit 2017

Eläkeläisille hyvinvointia ja palveluja

  • Eläkeläisille ilmainen Espoon sisäinen liikenne
  • Eläkeläisten ateriakorvaukset suuremmiksi
  • Julkinen perusterveydenhoito kuntoon kaikille

Espoo elinkeinopolitiikan ykköseksi

Kaupungin elinvoima ammentaa onnistuneesta elinkeinopolitiikasta. Se luo toimivan liiketoimintaympäristön. Sitä kuvaa innovaatioprosessien ja markkinoiden kiinteä vuorovaikutus. Onnistuneella elinkeinopolitiikalla luodaan uutta työtä ja verovaroja, joilla voimme rahoittaa terveys- ja hyvinvointipalvelumme etupäässä julkisina palveluina. Niin julkisilla kuin yksityisillä yrityksillä on omat selkeät roolinsa hyvinvointimme tuottamisessa. Näitä täydentävät lisäksi kolmas sektori.

Pienet ensin-periaate

Kuntien päätöksenteossa tulee ottaa aina pienten yritysten näkökulma huomioon. Yrityksistä suurin osa on noin 93% on mikroyrityksiä. Ne työllistävät 1-9 henkilöä. Lisäksi pienyrityksiä on runsaat 5 %. Päätöksenteon tulisi olla nopeaa.

Hankintapolitiikka

Hyvällä hankintapolitiikalla ja kilpailuttamalla saadaan työtä ja rahaa kuntaan. Hankintaosaaminen tulee päivittää ja sen tulee olla riittävällä tasolla. Ensi valtuustokaudella korostuu palvelustrategian täsmentäminen. Mitä tuotetaan itse, mitä tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitä hankitaan suoraan markkinoilta? Pienhankinnoista, joissa kunnan ei tarvitse kilpailuttaa kunnan tulisi suosia paikallisia mikro – ja pk-yrityksiä. Hankinnat voisi jakaa pk-yrityksille sopiviin kokonaisuuksiin.

Koulutus ja osaaminen

Espoossa sijaitsee huippuyliopisto Aalto, sen osaaminen ja tutkimus edesauttavat korkeateknologiayrityksiä. Oppilaitosten välistä sekä yritysten että oppilaitosten yhteistyötä tulisi lisätä. Kunta voisi edistää ammattitaitoisen henkilökunnan saamista yrityksiin. Yrittäjyyskoulutusta tulisi lisätä ja oppilaitosten tulisi tarjota yrittäjille heidän oman osaamisensa kehittämistä.

Yhteistyö

Elinkeinopolitiikan tavoitteet tulisi laatia kuntien ja yritysten yhteistyönä. Yhteistyötä on lisättävä kaikkien eri toimijoiden kesken.

Tästä voit lukea vaaliesitteeni.