Blogi

SOTE-uudistuksen tulee johtaa hyvinvoinnin kasvuun koko yhteiskunnan tasolla

Suomi jaetaan 21 hyvinvointialueeseen  ja lisäksi  Helsinki muodostaa   oman alueensa. Kukin alue tulee vastaamaan pelastustoimesta ja terveyden peruspalvelujen  järjestämisestä ja  tuottamisesta. Maakuntavero tulee olemaan yksi keskeinen rahoituslähde. Yhteiskunnan tehtävänä on taata perustavanlaatuinen hyvinvointi. Yksilön hyvinvointi on laaja, subjektiivinen käsite ja se voi muodostua terveydestä, elinoloista ja -tavoista, koulutuksesta, henkisestä hyvinvoinnista, perheestä ja ihmissuhteista, itsensä … Jatka lukemista SOTE-uudistuksen tulee johtaa hyvinvoinnin kasvuun koko yhteiskunnan tasolla

Espoolle kilpailuetua teknologisesta alueellisesta erikoistumisesta

Espoo  on turvallinen paikka asua ja yritysten toimia. Espoon vahvuuksiin on kuulunut sen turvallisuus, luonnonläheisyys ja monikeskuksisuus.  Se on toimiva niin asumisen kuin yritystenkin näkökulmasta. Sujuvat joukkoliikennepalvelut ja kevyen liikenteen väylät edistävät kestävää kehitystä. Espoon moderni, kansainvälinen ja tulevaisuuteen suuntaava luonne tekee Espoosta houkuttelevan kaupungin yrittämiseen. Espoon monimuotoisuus alueidensa suhteen yritysalueista idyllisiin järvimaisemiin on yksi … Jatka lukemista Espoolle kilpailuetua teknologisesta alueellisesta erikoistumisesta

SOTE:sta ”byrokratian rautahäkki”

Maakunta järjestää 1.1.2019 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuottajat voivat olla yksityisiä, julkisia yhtiöitä tai kolmannen sektorin toimijoita. Järjestäjä ja tuottaja erotetaan. Maakunta vastaa ja ohjauksella varmistaa, että palvelut ovat asukkaiden tarpeen mukaisia yhteensovitettuja kokonaisuuksia. Maakunnille siirtyy valtaisasti tehtäviä, omaisuutta, organisaatiota ja henkilötyövuosia. Asiakas valitsee tuottajan. Valinnanvapaudessa sovitetaan valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja SOTE-palvelut ,joka mahdollistaa kilpailun. … Jatka lukemista SOTE:sta ”byrokratian rautahäkki”

Hyvinvointi ja sosiaalisesti kestävä kehitys

Hyvinvointi on nousemassa yhteiskuntapolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi Suomessa. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä voidaan arvioida? Hyvinvointiin kuuluvat terveys, materiaalinen hyvinvointi ja elämänlaatu. Kestävä kasvu ja koheneva työllisyys ovat hallituksen tavoitteita. Kestävä kasvu on resurssitehokasta, vihreätä ja kilpailukykyistä. Kotimaisen tuotannon mitta eli bruttokansantuote (BKT) kuvaa maan taloudellista kokoa, palvelu- ja tavaratuotannon laajuutta ja taloudellista aktiviteettia, muttei … Jatka lukemista Hyvinvointi ja sosiaalisesti kestävä kehitys

Eläkeläiset ja hyvinvointi

Eläkeläisten toimeentulo on viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajanjaksona kehittynyt myönteisesti. Eläkeläisten määrä on noussut peräti 300 000:lla ja vuonna 2015 eläkeläisiä oli kokonaisuudessaan 31,5 % väestöstä1 . Suomessa 2015 asui 1,4 miljoonaa eläkeläistä. Yli 65-vuotiaita oli 1 123103 eli joka viides suomalainen. Espoossa eläkeläisiä on 13,9 % eli suhteellinen osuus on koko maata pienempi. Huoltosuhde on … Jatka lukemista Eläkeläiset ja hyvinvointi